به سایت شرکت ایمن پویا شبکه خوش آمدید
سایت در حال طراحی و بروزرسانی می باشد

Powered By Ahmad Bani Khaled

با وجود اینکه برای تاسیسات  ممکن است نقشه های نهائی وجود داشته باشد لیکن موانع ومشکلات اجرائی باعث برهم خوردن آنها می گردد . کاربرد ابداعی ما این است برنامه رایانه ای ما به  واحد نگهدار مجتمع شما کمک میکند تا محل دقیق تاسیات وخرابی را معین کنید

نقشه های As Built  خودرا مجازی کنید.

مجری و طراح های امنیتی شرکت ها و ادارات
پشتیبانی فوق العاده
مشاوره تجهیزات امنیتی

Virtual Tour یا گشت وگذار مجازی شما را با دوربین ما به گردش میبرد. شما میتوانید بوسیله دکمه های موشواره (Mouse ) خود به هرکجا که بخواهید سرک بکشید.

ما شما را به دنیای مجازی دعوت میکنیم